(1)

(1)

Anonym Alkoholiker nr. 3

Pioner i Akrons Group no. l, Ohio, den første AA-gruppe i verden. Han holdt fast ved sin tro. Derfor fandt han og utallige andre et nyt liv.

Jeg blev født på en gård i Kentucky i Carlyle County som et ud af fem børn. Mine forældre var velstående, og deres ægteskab var lykkeligt. Min kone, en pige ligeledes fra Kentucky, fulgte med mig til Akron, hvor jeg gennemførte mine juridiske studier ved Akron Law School.

Mit tilfælde er ret usædvanligt i én henseende. Der var ingen ulykkelige hændelser i min barndom, som kunne forklare min alkoholisme. Jeg følte tilsyneladende bare en naturlig samhørighed med spiritus. Mit ægteskab var lykkeligt, og som sagt har jeg aldrig, bevidst eller ubevidst, haft nogen af de grunde til at drikke, som man ofte hører. Alligevel blev jeg, som kendsgerningerne skulle vise, et yderst alvorligt tilfælde.

Før mit drikkeri havde ødelagt mig helt, havde jeg haft en hel del fremgang. Jeg var medlem af byrådet i fem år og økonomidirektør i Kenmore, en forstad, som senere blev indlemmet i selve byen. Men selvfølgelig blev alt dette tabt på gulvet p.g.a. mit tiltagende drikkeri. Derfor var mine kræfter sluppet op, da dr. Bob og Bill W. viste sig.

Første gang jeg blev beruset, var jeg otte år gammel. Det var hverken min fars eller min mors fejl, da de begge var stærke modstandere af drikkeri. Vi havde lejet nogle folk til at rydde op i laden, og jeg sad med på vognen til og fra. Mens de læssede, drak jeg noget æblevin fra en tønde i laden. På tilbageturen efter to-tre læs, besvimede jeg og måtte bæres ind i huset. Jeg husker, at min far havde whisky i huset. Det blev brugt som lægemiddel og til gæster, og jeg drak af det, når ingen så det og fyldte flasken op med vand, for at mine forældre ikke skulle opdage, at jeg drak.

Dette fortsatte, indtil jeg begyndte på universitetet, og da der var gået fire år, vidste jeg, at jeg var alkoholiker. Morgen efter morgen vågnede jeg, elendig tilpas og med frygtelige rystelser, men der stod altid en flaske spiritus på natbordet. Jeg tog en slurk og et øjeblik efter en til, stod op, barberede mig, spiste morgenmad, stak en halv flaske spiritus i baglommen og gik til forelæsning. Ind imellem forelæsningerne gik jeg ned på toilettet for at drikke mine nerver til ro, før jeg gik til næste time. Det var i 1917.

Jeg forlod universitetet i slutningen af det sidste år og lod mig hverve til hæren. Dengang kaldte jeg det patriotisme. Senere blev jeg klar over, at jeg flygtede fra alkoholen. Det virkede i en vis udstrækning, fordi jeg kom til at opholde mig på steder, hvor jeg ikke kunne få fat i noget at drikke, og således blev mønsteret brudt.

Forbudstiden trådte i kraft og den omstændighed, at den sprut, man kunne få, både var ringe og undertiden dødsens farlig, og at jeg var blevet gift og havde et job, som jeg var nødt til at passe, hjalp mig i tre-fire år, selv om jeg blev fuld, hver gang jeg fik fat i tilstrækkeligt med sprut til at komme i gang. Min kone og jeg var medlemmer af nogle bridgeklubber, og de begyndte at lave vin selv og servere det. Men efter to-tre forsøg fandt jeg ud af, at det ikke gjorde fyldest, fordi de ikke serverede nok til at dække mit behov, så jeg sagde nej tak. Men jeg løste problemet ved selv at medbringe min flaske, som jeg gemte på toilettet eller i buskadset udenfor.

Som tiden gik, blev mit drikkeri gradvist værre. Jeg forsømte fra kontoret to-tre uger ad gangen og havde frygtelige dage og nætter, hvor jeg lå på gulvet, vågnede, rakte ud efter flasken, tog en slurk og sank tilbage i glemselen.

l løbet af de første seks måneder af 1935 blev jeg indlagt på hospitalet otte gange p.g.a. fuldskab og var lænket til min seng i to-tre dage, før jeg overhovedet vidste, hvor jeg var.

Den 26. juni 1935 blev jeg også indlagt, og jeg var mildt sagt modløs. Hver af de syv gange, jeg hidtil havde forladt hospitalet i løbet af disse seks måneder, havde jeg lovet mig selv fuldt og fast, at jeg ikke ville drikke mig fuld mere – i hvert fald de næste seks-otte måneder. Sådan var det ikke gået, og jeg vidste ikke, hvad der var i vejen, eller hvad jeg skulle gøre.

Jeg blev flyttet ind på en anden stue den morgen, og der var min kone. Jeg tænkte: »Nå, nu fortæller hun mig, at det er forbi,« og jeg kunne bestemt ikke fortænke hende i det, og jeg havde ikke i sinde at prøve på at retfærdiggøre mig. Hun fortalte mig, at hun havde talt med et par mænd om alkoholisme. Det blev jeg meget krænket over, indtil hun fortalte mig, at det var et par drukkenbolte, ligesom jeg var. Det var ikke så slemt – at fortælle det til andre fyldebøtter.

Hun sagde: »Du skal holde op.« Det var meget værd, selv om jeg ikke troede på det. Så fortalte hun, at de to, hun havde talt med, havde en plan, som de regnede med kunne hjælpe dem til at lade være med at drikke, og en del af den plan var, at de indviede andre drukkenbolte i den. Dette skulle hjælpe dem med at forblive ædru. Alle andre, jeg havde talt med, ønskede at hjælpe mig, og min stolthed forhindrede mig i at lytte til dem og afstedkom kun, at jeg følte mig krænket. Men her følte jeg, at jeg ville være en rigtig skiderik, hvis jeg ikke lyttede et øjeblik til et par mænd, hvis det kunne hjælpe dem. Hun sagde også, at jeg ikke skulle betale dem, selv om jeg ville og havde pengene – hvad jeg ikke havde.

De kom ind og begyndte at fortælle om det program, der senere skulle blive kendt som Anonyme Alkoholikere. Der var ikke meget af det dengang.

Jeg så op, og der stod to store klepperter på over seks fod. De var meget tiltalende. (Jeg blev efterhånden klar over, at det var Bill W. og dr. Bob). Inden der var gået ret lang tid, var vi begyndt at fortælle hinanden episoder, der havde med vort drikkeri at gøre, og jeg var selvfølgelig temmelig hurtigt klar over, at de begge vidste, hvad de talte om, for man ser og lugter ting, når man er fuld, som man ellers ikke gør. Havde jeg haft fornemmelsen af, at de ikke vidste, hvad det drejede sig om, havde jeg ikke talt med dem overhovedet.

Efter et stykke tid sagde Bill: »Nu har du lettet dit hjerte, nu er det min tur.« Efter at have hørt noget mere af min historie, vendte han sig mod dr. Bob – jeg tror ikke, han vidste, at jeg hørte ham, men det gjorde jeg – og sagde: »Jeg tror, han er værd at redde og gøre noget for.« Til mig sagde de: »Ønsker du at holde op med at drikke? Dit drikkeri kommer ikke os ved. Vi er ikke kommet for at tage nogen af dine rettigheder eller privilegier fra dig, men vi har et program, som vi tror på kan holde os ædru. En del af det program består i, at vi lader det gå videre til andre, som har behov for det, og som ønsker det. Hvis du ikke vil have det, vil vi ikke optage mere af din tid, men gå ud og finde anden.«

Det næste de ville vide var, om jeg mente, at jeg kunne holde op på egen hånd uden hjælp, om jeg bare kunne spadsere ud af hospitalet og aldrig mere tage en drink. Hvis jeg kunne det, var det pragtfuldt l alle tiders – og de ville værdsætte en person, der havde en sådan viljestyrke, men de var ude efter en, som vidste, at han havde et problem, og som vidste, at han ikke kunne klare det alene, men behøvede hjælp udefra. Det næste spørgsmål var, om jeg troede på en højere magt. Det var ikke noget problem, for jeg var faktisk aldrig holdt op med at tro på Gud, og jeg havde masser af gange bedt om hjælp, men havde ikke haft heldet med mig. Det næste de ville vide var, om jeg var villig til at gå til denne højere magt og bede om hjælp, stille og roligt og uden forbehold.

De gik og lod mig fundere over det. Jeg lå der i min hospitalsseng og så tilbage på mit liv. Jeg tænkte på, hvad spiritussen havde gjort imod mig, på de muligheder, jeg havde forpasset, på de evner, jeg havde fået og forspildt. Til sidst kom jeg til den konklusion, at hvis jeg ikke ønskede at holde op, burde jeg i hvert fald ønske det og være villig til at gøre hvad som helst for at holde op med at drikke.

Jeg var villig til at indrømme over for mig selv, at jeg havde nået bunden, og at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op. Så efter dette tilbageblik og efter at være blevet klar over, hvad spiritussen havde kostet mig, gik jeg uden forbehold til denne højere magt, som for mig var Gud, og indrømmede, at jeg var totalt magtesløs over for alkohol, og at jeg var villig til at gøre hvad som helst i denne verden for at løse mit problem. Jeg indrømmede faktisk, at jeg fra nu af var villig til at overlade mit problem til Gud. Hver dag prøvede jeg at finde ud af, hvad der var Hans vilje og forsøgte at følge den, fremfor at prøve at få Ham til at være enig med mig i, hvad der var bedst for mig. Det fortalte jeg dem, da de kom igen.

En af dem, jeg tror det var Doc, sagde: »Nå, du ønsker altså at holde op?« – »Ja, Doc, jeg ville gerne holde pause i det mindste fem, seks eller otte måneder, indtil jeg får orden i tingene, og min kone og andre begynder at respektere mig igen, og jeg får orden på min økonomi osv.«. De lo begge to hjerteligt og svarede: »Det er det bedste, du har præsteret hidtil, ikke sandt?« Det var selvfølgelig rigtigt. De fortsatte: »Vi har dårligt nyt til dig. For os var det dårligt nyt og vil sikkert også være det for dig. Hvad enten du holder op i seks dage, måneder eller år, vil du, hvis du på ny tager en drink, igen havne på hospitalet, nøjagtigt som de sidste seks måneder. Du er alkoholiker!« Så vidt jeg ved, var det første gang, jeg nogen sinde havde hæftet mig ved det ord. jeg regnede med, at jeg bare var en drukkenbolt. De sagde videre: »Nej, du er syg, og det er uden betydning, hvor lang tid du holder dig tørlagt. Efter en eller to drinks vil du være nøjagtigt der, hvor du er nu.« Det var sandelig nedslående nyheder – på det tidspunkt.

De næste spørgsmål, de stillede var: »Du kan godt lade være med at drikke i 24 timer, ikke sandt?« – »Jo, selvfølgelig, det kan enhver gøre,« svarede jeg. De fortsatte: »Det er nøjagtigt det, vi taler om. Bare 24 timer ad gangen.« Det fjernede en sten fra mit hjerte. Hver gang jeg begyndte at tænke på at tage en drink, tænkte jeg på alle de lange tørre år fremover uden noget at drikke. Men denne idé med de 24 timer ad gangen, og at det var op til mig selv fra den tid af, var til stor hjælp.

På dette sted trænger udgiverne sig på blot for at supplere Bill D., manden i sengen, med Bill W´s bemærkninger. (Bill W. er manden ved siden af sengen). Bill W. siger.- »Det er nitten år siden, dr. Bob og jeg så ham (Bill D.) første gang. Han lå i sin hospitalsseng og så forundret på os.

To dage tidligere havde dr. Bob sagt til mig. »Hvis du og jeg skal forblive ædru, må vi hellere se at komme i gang.« Straks ringede Bob til Akron City Hospital og spurgte efter sygeplejersken i modtagelsen. Han forklarede, at han og en anden mand fra New York havde en behandling for alkoholisme. Om hun havde en patient, der var alkoholiker, som man kunne prøve metoden på? Da hun kendte dr. Bob fra før i tiden, svarede hun spøgefuldt.- »Tja, doktor, jeg går udfra, at du allerede har prøvet den på dig selv?«

Jo, hun havde en patient – en førsteklasses. Han var lige ankommet med delirium tremens og havde givet to sygeplejersker blå øjne, hvorefter han var blevet lagt i spændetrøje. Var det noget? Efter at have ordineret noget medicin sagde dr. Bob.- »Læg ham på enestue. Vi kommer, så snart han vågner.«

Bill var ikke alt for imponeret. Han så mere bedrøvet ud end nogen sinde, da han træt fremførte. »Det her er måske alle tiders for jer to, men ikke for mig. Mit tilfælde er så forfærdeligt, at jeg er rædselsslagen for overhovedet at forlade hospitalet. I behøver ikke at prøve på at få mig til at hoppe på en eller anden religion. Jeg har engang været hjælpepræst, og jeg tror stadig væk på Gud, men han tror velsagtens ikke meget på mig.«

Så sagde dr. Bob.- »Måske har du det bedre i morgen, Bill.

Skulle vi ikke tage og komme igen?«

»Jo, måske hjælper det ikke, men jeg vil gerne se jer begge igen alligevel I ved helt sikkert, hvad I taler om,« svarede Bill. Da vi kom igen, var Bills kone, Henrietta, til stede. Han pegede ivrigt på os og sagde.- »Det er dem, jeg har fortalt dig om. Det er dem, der forstår mig.«

Bill fortalte så, hvordan han havde ligget vågen næsten hele natten. Da hans depression var dybest, var et nyt håb på en eller anden måde blevet født. Denne tanke slog ned i ham: »Hvis de kan klare det, kan jeg også!« Igen og igen sagde han dette til sig selv. Til sidst blev håbet til overbevisning. Nu var han sikker. Så fulgte en stor følelse af glæde. Langt om længe blev han rolig og faldt i søvn.

Før vort besøg var forbi, vendte Bill sig pludselig mod sin kone og sagde.- »Hent mit tøj, skat. Jeg skal op og ud herfra.« Bill D. forlod hospitalet som en fri mand og skulle aldrig drikke mere.

AA’s gruppe nr. 1 skriver sig fra netop den dag. (Bill D. fortsætter nu sin beretning).

Det var i løbet af de første to-tre dage efter, at jeg havde truffet Doc og Bill, at jeg endelig besluttede at lægge min vilje i Guds hånd og følge dette program så godt, jeg kunne. De havde ved deres tale og eksempel indgydt mig en vis portion tillid, skønt jeg ikke var alt for sikker.

Jeg var ikke bange for, at programmet ikke virkede, men jeg var stadig væk i tvivl om, hvorvidt jeg ville være stand til at holde fast ved det, men jeg kom i hvert fald til den konklusion, at jeg var villig til at sætte alt ind på det, med Guds hjælp. Dette fik mig til at føle en stor lettelse.

Jeg vidste, at jeg havde en hjælper, som jeg kunne stole på – en som ikke ville svigte mig. Hvis jeg kunne holde mig til Ham og lytte, ville jeg klare det. Da de to fyre kom tilbage, husker jeg, at jeg sagde til dem: »Jeg er gået til denne højere magt og har sagt til Ham, at jeg er villig til at sætte Ham først. Over alt andet. Jeg har allerede gjort det, og jeg er villig til at gøre det igen, her, mens I er til stede, og jeg er villig til at sige det hvor som helst i hele verden fra nu af uden at skamme mig over det.« Dette gav mig, som sagt, en masse tillid og syntes at fjerne en stor byrde fra mine skuldre.

Jeg husker, at jeg sagde til dem, at det ville blive frygteligt hårdt, fordi jeg også havde andre dårlige vaner, såsom at ryge cigaretter, spille poker og undertiden spillede jeg på heste. De sagde: »Tror du ikke, at dit drukproblem er større end nogen af de andre lige i øjeblikket? Tror du ikke, at du skal sætte alt ind på at komme det til livs?« Jeg svarede modstræbende: »Jo, det skal jeg sikkert.« De fortsatte: »Lad os glemme de andre ting og koncentrere os om drikkeriet.« Selvfølgelig havde vi talt om en række af de fejl, jeg havde, og vi havde lavet en slags liste, hvilket ikke var særlig svært, fordi jeg havde en masse fejl, som var meget åbenbare. De sagde videre: »Der er en ting til. Du burde gå ud og finde en, som trænger til og ønsker dette program og lade det gå videre til ham.«

Min forretning var selvfølgelig på dette tidspunkt nærmest ikke-eksisterende. I et godt stykke tid fremover gik det heller ikke alt for godt med mig legemligt. Det varede et år eller halvandet, før jeg følte mig fysisk rask, og det var temmelig hårdt. Men jeg lagde hurtigt mærke til, at venner, jeg havde haft tidligere, begyndte at behandle mig, som de havde gjort før, jeg var kommet så langt ud, og derfor gik min økonomiske situation mig ikke så meget på. Jeg brugte det meste af min tid på at prøve at genopbygge disse venskaber og give min kone oprejsning efter al den smerte, jeg havde forvoldt hende.

Det ville være umuligt at gøre op, hvor meget AA har hjort for mig. Jeg ønskede virkelig at leve programmet. Jeg lagde mærke til, at de andre åbenbart følte en sådan lettelse, lykke og »noget«, enhver burde eje. Jeg forsøgte at finde svaret. Jeg vidste, at der var noget mere, som jeg ikke havde fået fat i, og jeg husker en dag, det var en uge eller to efter, at jeg var kommet hjem fra hospitalet, Bill besøgte min kone og mig. Vi sad og spiste frokost, og jeg lyttede for at finde ud af, hvor de havde denne befrielse fra. Bill så over på min kone og sagde til hende: »Henrietta, Herren har været så vidunderlig imod mig ved at helbrede mig for denne frygtelige sygdom, at jeg bare har lyst til at blive ved at fortælle folk om det.«

Jeg tænkte: »Jeg tror, jeg har fundet svaret.« Bill var meget, meget taknemmelig over, at han var blevet befriet for denne frygtelige ting, og han gav Gud æren for det, og han er så taknemmelig, at han ønsker at fortælle om det. Denne sætning: »Herren har været så vidunderlig imod mig ved at helbrede mig for denne frygtelige sygdom, at jeg bare har lyst til at blive ved at fortælle folk om det« er blevet en slags rød tråd i AA-programmet for mig.

Som tiden gik, og jeg begyndte at få mit helbred igen, var det selvfølgelig dejligt, at jeg ikke behøvede at gemme mig for folk hele tiden. Jeg går stadig væk til møder, fordi jeg kan lide det. Jeg møder de mennesker, jeg gerne vil tale med. Endnu en grund er, at jeg stadig væk er taknemmelig for de gode år, jeg har haft. Jeg er så taknemmelig for både AA-programmet og de mennesker, jeg møder, at jeg stadig kommer til møder. Den mest vidunderlige ting jeg har lært af programmet – jeg har set det i »AA Grapevine« en masse gange, og hørt folk sige det på møder og til mig personligt er nok: »Jeg kom til AA for at blive ædru, men det har været igennem AA, at jeg fandt Gud.«

Jeg synes, at det er det mest vidunderlige, et menneske kan opleve.