Personlige

Personlige  beretninger

AAs pionerer

Dr. Bob og de tolv mænd og kvinder, der her fortæller deres historie, var blandt de tidlige medlemmer i AAs første grupper. Alle er i dag døde af naturlige årsager. Perioden af ædruelighed, som disse tretten AAere opnåede, strækker sig fra femten til seksogfyrre år

I dag kan hundredvis af AAere se tilbage på over 30 års ædruelighed.

Alle disse er AAs pionerer. De bærer vidnesbyrd om, at det virkelig er muligt for bestandig at frigøre sig fra alkoholisme.