12 trin

1. Vi indrømmede vi var magtesløse overfor alkohol, at vi ikke kunne håndtere vores liv
2. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage
3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til guds omsorg – Gud sådan som vi opfatter Gud
4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs opgørelse over hvad vi indeholdt
5. Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet menneske nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl
6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter
7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne alle vores fejl
8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen overfor dem alle
9. Vi gik direkte til disse mennesker, hvor det var muligt, undtaget hvor dette ville skade dem eller andre
10. Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre den.
12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde